منجی خانه

نویسنده: آذین
نظرات: 4

بله باید به اطلاع دوستان این وبلاگ بگم که دیشب عیسی خان ما یک بار دیگه به پدر و مادر خودش برکت وجودشو رو نشون داد .اما اصل ماجرا

دیشب که نه اما ساعت ۴ صبح امروز کامیونی که  داشت برای ساختمان همسایه مصالح ساختمانی می آورد با سیم برق کوچه تصادف کرد و باعث تک فاز شدن برق محله شد و همین امر سبب شد که بیشتر وسایل برقی محل دچار آسیب دیدگی شدید بشن .

مخصوصا خونه بابابزرگ عیسی که چیزی نزدیک به ۲ میلیو ن تومان خسارت دید.اما تا این لحظه که بابائی خبر داره آسیب جدی به خونه وارد نشده.

ما که گذاشتیم پای برکت وجودی آقا عیسی شما هم با این چشم ببینید.


عیسی IP: 80.191.86.106 دوشنبه 28 اردیبهشت 1388 ساعت 11:59 انتخاب همه - انتخاب هیچکدام قوانین و مقررات سایت | حریم شخصی کاربران | گزارش تخلف Copyright © 2003-2009 BlogSky. All rights reserved.