اظهار وجود

نویسنده: آذین
نظرات: 0

این روزا کم کم دارم به این نتیجه میرسم که مامانی داره تپل مپل میشه... خوب خوبه ... می بینم که داری خودی نشون میدی و اعلام وجود می کنی البته از قبل علائمی از خودت نشون می دادی اما حالا دیگه راحتتر میشه وجودتو به چشم دید. قربونت بره بابا . مامان دیشب می گفت که خیلی از دست ما شاکی هستی و خسته شدی از این همه کاری  که سرت ریختیم می بخشی دیگه مجبور بودیم زودتر کارهای خونه رو ردیف کنیم تا اومدن شما با آمادگی انجام بشمه .


عیسی IP: 80.191.86.106 دوشنبه 28 اردیبهشت 1388 ساعت 11:59 انتخاب همه - انتخاب هیچکدام قوانین و مقررات سایت | حریم شخصی کاربران | گزارش تخلف Copyright © 2003-2009 BlogSky. All rights reserved.