سلام بابایی

نویسنده: آذین
نظرات: 1

عزیزم سلام دم صبح خواب تو دیدم حدود ۲ سالگیت

داشتیم با مامان تو راه می رفتیم که شروع کردین به گریه کردن و بعد اسم گردنیتو که تو خونه جا گذاشته بودیم صدا کردی. ما هم به هوشت افتخار کردیم

همیون موقع ساعت زنگ زدو بیدار شدیم تو خواب که پسر بودی

منتظرت هستیم .

راستی بابائی دیروز اثاث آوردیم و داریم برای آماده کردن اتاقت تلاش می کنیم.

 


عیسی IP: 80.191.86.106 دوشنبه 28 اردیبهشت 1388 ساعت 11:59 انتخاب همه - انتخاب هیچکدام قوانین و مقررات سایت | حریم شخصی کاربران | گزارش تخلف Copyright © 2003-2009 BlogSky. All rights reserved.